VÝZVA k ucteniu si pamiatky obetí I. sv. vojny

Výzva veliteľa oživeného
2. jazdeckého pluku Sibírsky československých légií v Rusku

Ja, veliteľ oživeného historického 2. jazdeckého pluku Sibírskeho, vyzývam Vás, občanov stredoeurópskeho regiónu, vyzývam mladú, strednú, staršiu generáciu, ako aj Vás najstarších, k ucteniu si pamiatky obetí prvej svetovej vojny. Vojny, ktorá sa stala najväčšou a najtragickejšou traumou v dovtedajšej histórii ľudstva.


Od historických udalostí v júli 1914 - od vyhlásenia všeobecnej mobilizácie v Rakúsko-Uhorsku, uplynulo už viac ako sto rokov. Mobilizačnou vyhláškou vyzývali synov, otcov i manželov do vojny, ktorá sa stala najkrvavejšou v dovtedajších svetových dejinách.


Dnes vyzývam Vás, aby sme si neustále uvedomovali túto historickú skutočnosť s poučením, že v súčasnosti nemôžeme a nesmieme dopustiť opakovanie podobných tragických udalostí, ktoré boli jednými z najhorších v dejinách našej civilizácie.


Prvá svetová vojna pripravila o život viac ako 12 miliónov ľudí. Dnes nám tieto obete pripomínajú tisícky vojnových cintorínov a pamätníkov roztrúsených po celom svete. S hlbokou pietou si uctime pamiatku všetkých tých, ktorí položili svoje životy na bojiskách vojny. Súčasne si pripomeňme nevinné obete - deti, ženy, starých ľudí, chorých a nevládnych. V tejto súvislosti Vás pozývam na miesta ich posledného odpočinku, na miesta vojnových cintorínov, pamätníkov a pomníkov. Navštívme ich, uctime si pamiatku nezmyselných obetí a súčasne na znak jednoty a odmietavého postoja k ďalším podobným udalostiam vytvorme medzi týmito pamätnými miestami pomyselnú reťaz.


Od dnešného dňa až do 11. novembra 2018 navštevujte pietne miesta a vytvárajte pomyselnú reťaz aspoň medzi dvoma vojnovými cintorínmi alebo pomníkmi z prvej svetovej vojny. Výber uvedených pamätných miest je na individuálnom zvážení každého účastníka, ktorý sa pripojí k tejto výzve. 


veliteľ oživeného historického 2. jazdeckého pluku Sibírsky
plukovník  Dušan Majerčík

Metodické pokyny

V prípade, že ste sa pripojili k výzve, Vašu účasť s možnosťou komentára a fotodokumentácie zaznamenajte do formulára nižšie. Vaše komentáre a podrobnosti o účasti sa odzrkadlia v tabuľke. 


Informáciu o spojení obetí vojny mienime podať pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1.svetovej vojny 11.11.2018 o 11.-tej hodine.


Prehľad spojení pomníkov 

----------------------------------------------- SK
P.č. Dňa Štát Od pomníka K pomníku Organizácia (ktorá navštívila pomníky) Počet účastníkov
Obec Počet obetí (na pomníku) Obec Počet obetí (na pomníku)
1 30.07.2017 Slovensko Jarovce 25 Čunovo 22 2. Jazdecky pluk Sibirsky 30
Dňa 30. júla 2017 príslušníci Klubu vojenskej histórie 2. jazdecký pluk Sibírsky v historických uniformách v sedlách koní, pod rozvinutou historickou zástavou po vyhlásení " Výzvy k ucteniu si obetí 1.sv. vojny " začali napĺňať obsah Výzvy spojením Pamätníkov obetí 1.sv. vojny v mestských častiach Bratislavy - Jarovce a Čunovo.
2 30.07.2017 Slovensko Jarovce 25 Čunovo 22 Daniel Kmeť, Imrich Pipík, Ladislav Hunady, Ján Gomery 4
Žiadny