Klub vojenskej histórie, 2. jazdecký pluk - SIBÍRSKY

Oživený historický 2. jazdecký pluk druhej streleckej divízie československých légií v Rusku

Organizačná štruktúra


pplk. v. v. Mgr. Dušan Majerčík

veliteľ 2. jazdeckého pluku

V historickej hodnosti plukovník

plk. v. v. Ing. Mgr. Július Kováč

veliteľ 2. eskadróny

V historickej hodnosti podplukovník

Mgr. Vladimír Pažitný

zástavník


pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský

veliteľ hospodárskej časti

V historickej hodnosti major

Eva Bošanská

Ošetrovateľ


Mgr. Eva Suchá

Pokladník/účtovník


Tibor Csóka

Jazdec 


Tomáš Hoda

Jazdec