Uskutočnenie koncoročnej schôdze 2015

15.12.2015

Dňa 15. decembra 2015 sa konala koncoročná hodnotiaca schôdza 2.jazdeckého pluku Sibírsky. Veliteľ pluku podplukovník v. v. Dušan Majerčík zhodnotil pôsobenie pluku počas roku 2015 a poďakoval všetkým členom za ich účasť na aktivitách pluku, čím prispeli nielen k oživeniu tradícií československých légií , ale tiež k napĺňaniu cieľov Memoranda Légie 100. Na záver zaželal šťastné a veselé vianočné sviatky, hlavne veľa oddychu, pretože už v januári 2016 2. Jazdecký pluk Sibírsky pokračuje. 

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii stránky.