Légie 100 pokračujú

18.09.2015

   Spoločný česko-slovenský projekt Légie 100, ktorý je v rokoch 2014 až 2018 zameraný na zvýšenie povedomia o Čs. légiách pôsobiacich v 1. svetovej vojne, mal od 16. do 18. septembra pokračovanie medzi mohylami generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle a v Ivánke pri Dunaji. Štvorica jazdcov z Klubu vojenskej histórie 2. jazdecký klub Sibírsky túto 135 kilometrovú trasu absolvovala s prestávkami v Plaveckom Podhradí a vo Svätom Juri. Na sebe mali verné repliky uniforiem a výstroje 2. jazdeckého pluku Sibírsky, po ktorom je ich klub pomenovaný. Tento pluk pôsobil v rámci čs. légií v závere 1. svetovej vojny na území Ruska. Pred skoro sto rokmi v ňom slúžilo 490 jazdcov a 502 koní.

Na projekte Légie 100. participujú tiež oba rezorty obrany a slovenské ministerstvo v rámci svojho grantového programu podporilo aj viaceré verejné prezentácie uvedeného klubu vojenskej histórie, ktorý vedie podplukovník v. v. Dušan Majerčík.

Text a foto Pavol Vitko