Československí legionári na nádvorí Ministerstva obrany Slovenskej republiky

14.04.2015

Pred hlavnou budovou Ministerstva obrany SR sa krátko poobede 14. apríla 2015 za tónov vojenskej hudby, Posádky Bratislavy, uskutočnil slávnostný nástup členov združenia Klubu vojenskej histórie pri posádke Bratislava - 2. jazdeckého pluku SIBÍRSKY, v historických uniformách, so šabľou (šaškou) a píkou (dlhá bodná zbraň s drevenou násadou) v zostave v sedlách koní.

Generálporučík Peter Gajdoš, 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, po prevzatí hlásenia od podplukovníka v. v. Dušana Majerčíka, veliteľa historického 2. jazdeckého pluku SIBÍRSKY, vykonal prehliadku symbolickej jednotky. Generál P. Gajdoš úvodom svojho príhovoru povedal, že ide o výnimočný slávnostný akt, ktorý je i pre neho samotného veľkým osobným zážitkom. Nastúpeným príslušníkom pluku zdôraznil, že

"..... spolu s príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky rozvíjajú vojenské a bojové tradície československých legionárov, ich historický odkaz pre súčasnosť, ale i pre budúcnosť".

Po príhovore a symbolickom zatlčení štyroch klincov generál P. Gajdoš odovzdal repliku vojenskej zástavy-gonfanon veliteľovi 2. jazdeckého pluku SIBÍRSKY. Po zamávaní zástavou pred nastúpenou jednotkou z úst legionárov zaznelo trikrát "Hurráá," pravoslávny duchovný z Ozbrojených síl SR túto požehnal. Súčasťou slávnostného nástupu boli vynesené tri bojové zástavy:

  • 2. mechanizovanej brigády Prešov,
  • 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,
  • 11. mechanizovaného práporu Martin,

vojenský zväzok a vojenské útvary Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako aj repliky historických vojenských zástav vojenských útvarov československej armády z rokov 1918 - 1939 (Horský pluk 2 Ružomberok, Peší pluk 41 Dr. Eduarda Beneša Žilina, Letecký pluk 3 generála letca M. R. Štefánika Piešťany, Jazdecký pluk 3 Svätopluka kniežaťa Veľkomoravského Nové Zámky, Pluk útočnej vozby 3 Turčiansky Svätý Martin a Delostrelecký pluk 110 Nitra). Všetky zástavy, či ide o originály alebo repliky, predstavujú najcennejší vojenský symbol pre príslušníkov jednotiek, predstavujú symbol vojenskej statočnosti, morálnej cti, ako aj bojovej slávy. História je svedkom toho, že vojenská služba naučila príslušníkov chrániť si svoju zástavu ako oko v hlave. Nezabudnuteľné defilé slávnostného pochodu jazdcov na koňoch patrilo k nezabudnuteľným zážitkom všetkých tých, ktorí sa na tejto slávnosti zúčastnili.

Autor: Dr. Imrich Purdek, PhD., Vojenský historický ústav