FELHÍVAS az 1. világ háború aldozatainak tiszteletére

Az Oroszországban, Szibériában harcoló csehszlovák légiók felújított 2. lovasezrede parancsnokának a felhívása

Én, a felújított történelmi 2. szibériai lovasezred parancsnoka felhívom Önöket, a közép-európai régió polgárait, a fiatal, a középkorú és idős generációt, valamint Önöket, a legidősebbeket, hogy kegyelettel emlékezzünk az első világháború áldozataira. Emlékezzünk arra a háborúra, amely az emberiség addigi történelmének legsúlyosabb traumája lett. 

1914 júliusának történelmi eseményei óta (az Osztrák - Magyar Monarchiában kihirdetett általános mozgósítástól) több mint száz év telt el. A mobilizáció elrendelésével hadba szólították a férjeket, apákat, fiaikat, hogy történelmünk legvéresebb háborújában harcoljanak. 

Ma felhívjuk az Önök figyelmét arra, hogy szüntelenül tartsák szem előtt ezt a történelmi tényt azzal a tanulsággal, hogy a jelenben nem lehet, nem szabad megengedni hasonló tragikus esemény megismétlődését, ugyanis az első világégés egyike volt a legszörnyűbbeknek civilizációnk történetében. 

Az első világháború több mint 12 millió ember halálát okozta. Ma ezeknek az áldozatoknak az emlékét őrzik katonai temetők, háborús emlékművek ezrei szerte a világon. Mély kegyelettel adózunk mindazok emlékének, akik életüket áldozták a háború harcterein. Ugyanakkor emlékezzünk a háború ártatlan áldozataira is: gyermekekre, nőkre, idős emberekre, betegekre, magatehetetlenekre. Ennek kapcsán kérem Önöket, keressék föl ezen áldozatok végső nyughelyét, a katonai temetőket, emlékhelyeket, emlékműveket. Látogassunk el ezekre a helyekre, emlékezzünk az értelmetlen háború áldozataira, s ugyanakkor az összetartozás jegyében alkossunk ezen emlékhelyek közt képzeletbeli láncot ily módon is kifejezve tiltakozásunkat újabb hasonló vérontások ellen. 

Kérjük, a mai naptól kezdve egészen 2018. november 11-ig látogassák ezeket a kegyeleti helyeket, s alkossanak képzeletbeli láncot legalább két katonai temető vagy első világháborús emlékmű között. Minden résztvevő, aki csatlakozik felhívásunkhoz, az említett kegyeleti helyeket saját belátása szerint választhatja meg.

A felújított történelmi 2. szibériai lovasezred parancsnoka
Dušan Majerčík, ezredes

Módszertani iránymutatások

Abban az esetben, ha csatlakozik a felhívásunkhoz, az alább található űrlapon kövesse figyelemmel a megjegyzéseket és fényképeket. Megjegyzései és a részvétel részletei az alábbi táblázatban lessznek láthatók. 

A háborús áldozatok összetartozásáról szóló információt 2018. november 11 - én 11 órakor szeretnénk közreadni az első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából.

Áttekintés kapcsolat műemlékek

Sorszám Nap Ország Az emlékmű-től Emlékmű-höz Szervezet (ami látogatott műemlékek) Résztvevők száma
Közösség Halálos áldozatok száma (az emlékműnél) Közösség Halálos áldozatok száma (az emlékműnél)
1 30.07.2017 Slovensko Jarovce 25 Čunovo 22 2. Jazdecky pluk Sibirsky 30
Dňa 30. júla 2017 príslušníci Klubu vojenskej histórie 2. jazdecký pluk Sibírsky v historických uniformách v sedlách koní, pod rozvinutou historickou zástavou po vyhlásení " Výzvy k ucteniu si obetí 1.sv. vojny " začali napĺňať obsah Výzvy spojením Pamätníkov obetí 1.sv. vojny v mestských častiach Bratislavy - Jarovce a Čunovo.
2 30.07.2017 Slovensko Jarovce 25 Čunovo 22 Daniel Kmeť, Imrich Pipík, Ladislav Hunady, Ján Gomery 4
Žiadny