Akcie

 

Dňa 15. decembra 2015 sa konala koncoročnáhodnotiaca schôdza 2.jazdeckého pluku Sibírsky. Veliteľ pluku podplukovníkv. v. Dušan Majerčík zhodnotil pôsobenie pluku počas roku 2015 apoďakoval všetkým členom za ich účasť na aktivitách pluku, čím prispeli nielenk oživeniu tradícií československých légií , ale tiež k napĺňaniu cieľovMemoranda Légie 100....

Spoločnýčesko-slovenský projekt Légie 100, ktorý je v rokoch 2014 až 2018 zameraný nazvýšenie povedomia o Čs. légiách pôsobiacich v 1. svetovej vojne, mal od 16. do18. septembra pokračovanie medzi mohylami generála Milana Rastislava Štefánikana Bradle a v Ivánke pri Dunaji. Štvorica jazdcov z Klubu vojenskej histórie 2. jazdecký klub Sibírsky túto...

Dňa14. apríla 2015 z rúk 1. zástupcu náčelníka GŠ OS SR generálporučíka Ing.Petra Gajdoša prevzal veliteľ obnoveného, historického 2. Jazdeckého pluku -SIBÍRSKY plk. Mgr. Dušan Majerčík repliku bojovej plukovnej zástavy - gonfanón. Replika bojovej zástavy bola vyhotovená sozvolením plk. Mgr. Aleša Knížeka, riaditeľa Historického ústavu AČR...

Pred hlavnou budovou Ministerstva obrany SR sa krátko poobede 14.apríla 2015 za tónov vojenskej hudby, Posádky Bratislavy, uskutočnil slávnostnýnástup členov združenia Klubu vojenskej histórie pri posádke Bratislava - 2.jazdeckého pluku SIBÍRSKY, v historických uniformách, so šabľou (šaškou) apíkou (dlhá bodná zbraň s drevenou násadou) v zostave v...